Saturday, August 25, 2007

Lapuran Human Right Watch

Untuk gambaran dan maklumat tambahan, sila Baca mengenai lapuran Human Right Watch di sini,

http://hrw.org/reports/2007/thailand0307/thailand0307webwcover.pdf

No comments: